Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0983.772.099
khoagdtc@hpu2.edu.vn
Đề án mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Lý luận và PPDH bộ môn Giáo dục thể chất

Đề án mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Lý luận và PPDH bộ môn Giáo dục thể chất

XEM THÊM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Thứ 3

28
05-2024
LỊCH SERMINAR