Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

khoagdtc@hpu2.edu.vn

Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế" năm 2021

Trường ĐHSP Hà Nội 2 trân trọng thông báo và kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học, các giảng viên và mọi người quan tâm đăng ký tham dự và viết bài cho Hội thảo khoa học với chủ đề "Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế" năm 2021. Chi tiết xem tại đây.

Bài viết khác