Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

khoagdtc@hpu2.edu.vn

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI KHOẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
BAN TỔ CHỨC HỘI KHỎE
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 545/KH-ĐHSPHN2 Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2016

 
                                                                        KẾ HOẠCH
                                 Tổ chức Hội khỏe Trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2016
 
 
 1. Thời gian tổ chức Hội khỏe
           - Ngày 19/8/2016 Ban Tổ chức gửi Điều lệ và kế hoạch thi đấu.
           - 15h00’ ngày 24 tháng 8 năm 2016 họp Ban Tổ chức Hội khỏe.
 - 15h00’ ngày 30/8/2016 họp lãnh đội và bốc thăm lịch thi đấu.
 - 15h00’ ngày 08/9/2016 Khai mạc và thi đấu trận khai mạc môn bóng đá nam.
 - Thời gian đấu các môn, bắt đầu từ ngày 08/9/2016 đến ngày 16/10/2016.
 - Các ngày thứ 7, CN:           + Sáng từ 7h30’ đến 11h00’.
                                                      + Chiều từ 14h00’ đến 18h30’.
 - Các ngày khác trong tuần:  + Sáng từ 6h30’ đến 7h45’.
                                                          + Chiều từ 17h00’ đến 18h30’.
2. Thời gian, địa điểm, nội dung và thể thức các các môn thi đấu, cụ thể
2.1. Bóng đá (nam, nữ)
 - Thể thức thi đấu: Chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm lấy 2 đội nhất, nhì của 2 bảng vào thi đấu bán kết
(nhất A - nhì B; Nhất B- nhì A). 2 đội thắng vào thi đấu trận chung kết, 2 đội thua thi đấu tranh hạng 3.
- Thời gian thi đấu: 40 phút/ trận, nghỉ giữa 2 hiệp: 10 phút.
- Thời gian thi đấu: từ ngày 08/9 đến 16/10/2016.
- Địa điểm thi đấu: Nhµ thi ®Êu Trường ĐHSP Hà Nội 2.
2.2. Bóng chuyền (nam, nữ ) 
- Chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm lấy 2 đội nhất, nhì của 2 bảng vào thi đấu bán kết
(nhất A - nhì B; Nhất B- nhì A). 2 đội  thắng vào thi đấu trận chung kết, 2 đội thua thi đấu tranh hạng 3.
- Thể thức thi đấu 3 hiệp thắng 2.
- Thời gian thi đấu: từ ngày 09/9 đến 16/10/2016.
- Địa điểm thi đấu: Nhµ thi ®Êu Trường ĐHSP Hà Nội 2.
2.3. Môn cầu lông (nam, nữ)
-  Nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam- nữ.             
- Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một lần thua.
- Thời gian: từ ngày 12/9 đến 18/9/2016.
- Địa điểm thi đấu: Nhµ thi ®Êu Trường ĐHSP Hà Nội 2.
2.4. Môn Đá cầu (nam, nữ)
Nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam- nữ.      
 - Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một lần thua.            
- Thời gian: từ ngày 20/9 đến 25/9/2016.
- Địa điểm thi đấu: Nhà thi đấu Trường ĐHSP Hà Nội 2.
2.5. Môn cờ vua (nam, nữ)
  -  Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một lần thua.
  - Áp dụng theo hình thức đấu nhanh: 20 phút/ ván
  - Thời gian thi đấu: ngày 24/9/2016
  - Địa điểm thi đấu: Trung tâm NVSP
2.6. Môn bóng bàn (nam, nữ)
-  Nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam- nữ.             
- Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một lần thua.
- Thời gian: từ ngày 01/10 đến 02/10/2016.
- Địa điểm thi đấu: Nhµ thi ®Êu Trường ĐHSP Hà Nội 2.
2.7. Môn đẩy gậy (nam, nữ)
- Gồm các nội dung:
- Nam: Từ 50kg đến dưới 55kg, từ 55kg đến dưới 60kg, từ 60kg đến dưới 65kg, từ 65kg đến dưới 70kg, từ 70kg trở lên.
- Nữ: Từ 45kg đến dưới 50kg, từ 50kg đến dưới 55kg, từ 55kg đến dưới 60kg, từ 60kg đến dưới 65kg, từ 65kg trở lên.
- Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một lần thua.
- Thời gian thi đấu: từ ngày 05/10 đến 09/10/2016.
- Địa điểm thi đấu: Nhµ thi ®Êu Trường ĐHSP Hà Nội 2.
2.8. Môn điền kinh (nam, nữ)
- Gồm các nội dung: Chạy cự ly ngắn (100m), Chạy cự ly trung bình (1500m- nam. 800m- nữ), nhảy cao, nhảy xa.
- Thời gian thi đấu: từ ngày 15/10 đến 16/10/2016.
- Địa điểm thi đấu: Sân vận động Trường ĐHSP Hà Nội 2.
3. Các công tác khác
- Công tác trọng tài: Cán bộ Khoa GDTC đảm nhiệm.
- Công tác tuyên truyền: Phòng CTCT - HSSV đảm nhiệm.
- Công tác bảo vệ: Ban Bảo vệ đảm nhiệm.
- Công tác y tế: Trạm Y tế đảm nhiệm.
          - Công tác cơ sở vật chất: Khoa GDTC phối hợp với Phòng QTĐS đảm nhiệm.
Các đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện đúng Kế hoạch của Ban Tổ chức.
 
                                                                                                                             TM. BAN TỔ CHỨC
                                                                                                                                TRƯỞNG BAN
                                                                                                                                  
                                                                                                                                   (Đã ký)
 
 
                                                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                 Trịnh Đình VinhTags:


Bài viết khác