Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

khoagdtc@hpu2.edu.vn

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

 

 

Thứ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ Hai

17/5/2021

08:30

Trực tuyến

Giao ban Ban Giám hiệu

 

10:30

Trực tuyến

Họp xét thâm niên năm 2021

BGH, Trưởng các phòng: TC-HC, ĐT, KHCN&HTQT, Tài vụ

Thứ Ba

18/5/2021

08:30

Trực tuyến

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ của TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Theo Quyết định

14:30

Trực tuyến

Họp xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2021

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng

16:00

Trực tuyến

Họp xác định chỉ tiêu tuyển dụng năm 2021

CTHĐT, BGH, Trưởng các phòng: TC-HC, ĐT, KHCN&HTQT, Tài vụ

 

14:00

Trực tuyến

Bàn giao và tập huấn quản trị nội dung website các đơn vị chức năng

Theo kế hoạch của Viện CNTT

Thứ Tư 
19/5/2021

08:30

Trực tuyến

Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phầm mềm quản lý văn bản

BGH, Trưởng các đơn vị trong trường

10:00

Trực tuyến

Họp Hội đồng xét kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với sinh viên khóa 46

Theo Quyết định

Thứ Năm
20/5/2021

08:00

Trực tuyến

Họp Hội đồng tuyển chọn các cá nhân chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Cơ sở và ưu tiên thực hiện cấp Cơ sở năm 2021(đợt 2)

Theo Quyết định

Thứ Sáu
21/5/2021

09:00

Trực tuyến

Họp Hội đồng thẩm định tài liệu tập huấn thuộc đề tài KH&CN cấp Bộ của PGS. TS. Đào Thị Việt Anh

Theo Quyết định

Thứ Bảy
22/5/2021

 

 

 

 

Chủ Nhật
23/5/2021

07:00

Các địa điểm bầu cử nơi viên chức, người lao động, người học đăng ký bỏ phiếu

Cử tri đi bầu cử Quốc hội khóa XV và HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Toàn thể viên chức, người lao động, người họcTags:


Bài viết khác