Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0983.772.099
khoagdtc@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY 23, 24/01/2021

Kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ ngày 23, 24/01/2021. Xem tại đây

Bài viết khác

Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội 2 hỗ trợ tiêu thụ hơn hai tấn vải thiều giúp nông dân tỉnh Bắc Giang

Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội 2 hỗ trợ tiêu thụ hơn hai tấn vải thiều giúp nông dân tỉnh Bắc Giang

Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội 2 hỗ trợ tiêu thụ hơn hai tấn vải thiều giúp nông dân tỉnh Bắc Giang 00:00 19-06-2021 TS

21/06/2021