Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0983.772.099
khoagdtc@hpu2.edu.vn

Thông tin tuyển sinh ngành GDTC trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2021

Thông tin tuyển sinh ngành GDTC

Phương thức xét tuyển: (Chọn một trong hai phương thức xét tuyển)
1.1 Sử dụng kết quả THPT Quốc gia:
- Xét tuyển một trong các mã tổ hợp sau:
+ Mã tổ hợp 00: (Toán + Sinh) + (Bật xa tại chỗ + Chạy 100m x hệ số 2)
+ Mã tổ hợp 01: Văn + (Bật xa tại chỗ x hệ số 2) + (Chạy 100m x hệ số 1)
+ Mã tổ hợp 04: Toán + (Bật xa tại chỗ x hệ số 2) + (Chạy 100m x hệ số 1)
+ Mã tổ hợp 05: (Văn + GDCD) + (Bật xa tại chỗ + Chạy 100m x hệ số 2)
- Hạnh kiểm lớp 10,11,12 đạt khá trở lên.
- Điểm trung bình trung tổ hợp văn hóa xét tuyển đạt 6.5 trở lên
1.2. Sử dụng kết quả học tập cấp THPT
- Xét tuyển một trong các mã tổ hợp sau:
+ Mã tổ hợp 00: (Toán + Sinh) + (Bật xa tại chỗ + Chạy 100m x hệ số 2)
+ Mã tổ hợp 01: Văn + (Bật xa tại chỗ x hệ số 2) + (Chạy 100m x hệ số 1)
+ Mã tổ hợp 04: Toán + (Bật xa tại chỗ x hệ số 2) + (Chạy 100m x hệ số 1)
+ Mã tổ hợp 05: (Văn + GDCD) + (Bật xa tại chỗ + Chạy 100m x hệ số 2)
- Hạnh kiểm lớp 10, 11, 12 đạt khá trở lên.
- Học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên.
- Điểm trung bình trung tổ hợp văn hóa xét tuyển đạt 6.5 trở lên
1.3 Tuyển thẳng và ưu tiên:  Xét tuyển theo đề án tuyển sinh của Trường ĐHSP Hà Nội 2. http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/tuyen-sinh-2021/thong-tin-tuyen-sinh/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2021-3.html
2. Môn thi năng khiếu: Bật xa tại chỗ và Chạy cự ly 100m
3. Địa điểm thi năng khiếu: Tại Trường ĐHSP hà Nội 2
4. Lịch thi năng khiếu:
- Đợt 1 vào tháng 7 năm 2021
- Đợt 2 vào tháng 8 năm 2021

 Tags:


Bài viết khác